I Norge finnes det ulike typer små elektriske kjøretøy. Eksempler er elektriske sparkesykler, større tohjulinger som Segway, mindre enhjulinger og ståbrett som Airwheel og ClassyWalk og elektrisk skateboard (boosted board).

For å bli regnet som en sykkel, må kjøretøyet:

  1. maksimalt veie 70 kg (inkludert batteri)
  2. ikke være bredere enn 85 cm
  3. ikke være lengre enn 120 cm
  4. ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Sperren skal være satt av produsent eller den som kan gjøre det på vegne av produsenten. Brukeren skal ikke kunne endre sperren til en hastighet over 20 km/t.

Det er bare kjøretøy med selvbalanserende teknologi som kan ha sete.

Dersom disse kravene ikke er oppfylt, blir kjøretøyet definert som en motorvogn. Den må da oppfylle tekniske krav for den klassen den faller inn i og kan heller ikke benyttes på gang- og sykkelareal.

Ingen krav ved bruk

Det er ingen alderskrav for bruk av små elektriske kjøretøy, og du kan bruke kjøretøyene på de samme områdene som vanlige sykler. Det er heller ikke krav om å registrere kjøretøyet eller tegne ansvarsforsikring på det.

Det er ikke påbudt med sykkelhjelm, men vi oppfordrer alle syklister til å bruke dette.

Tekniske krav til små elektriske kjøretøy 

Lys

Ved kjøring i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Lyktene skal være festet til sykkelen, men kan alternativt festes på føreren, unntatt på førerens hode.

Refleks

Det skal være rød refleks bak. Dette kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering av dette.

Lydsignal

Sykkel skal ha signalklokke eller signalhorn. Annet varselapparat er forbudt. Dette kravet gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering eller bruk av slikt utstyr.

Brems

Sykkel skal være utrustet med et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte.

Det er ikke spesifikke krav til hvordan bremsesystemet er utformet eller hvordan det fungerer. Det avgjørende er at det finnes en eller annen måte å stanse på dersom det oppstår en situasjon som gjør dette nødvendig.

Merking

Sykkelen skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer. Det skal være plassert og utført slik at det er godt synlig og slik at det ikke lett kan fjernes eller endres.