Godkjente kontrollorgan kan benytte en godkjent dataleverandør eller Din side til å innrapportere resultat av gjennomført periodisk kontroll eller etterkontroll.

Når du innrapporterer en periodisk kontroll bekrefter du samtidig at du har gjennomført en fullstendig kontroll og at alle relevante kontrollpunkt er kontrollert.

Stikkprøvekontroll

Kjøretøyet som er kontrollert kan bli valgt ut til stikkprøvekontroll, og dette vil bli varslet på kontrollseddelen. Kjøretøyet må i slike tilfeller ikke forlate kontrollorganet.

Vi vil ankomme innen 30 minutter for å utføre stikkprøvekontrollen.

Registrering av kilometerstand

Det er verdien på kjøretøyets kilometerteller som skal meldes inn.

Vær nøye med registreringen. Feilregistrert kilometerstand kan kun rettes eller slettes dersom det oppdages at det er registrert feil kilometerstand samme dag som kontrollen er utført og før kjøretøyet har forlatt kontrollorganet. I slike tilfeller kan kontrollorganet få kontrollseddelen slettet og deretter melde inn kontrollen på nytt.

Sletting av kontrollseddel

Kontrollorganet kan ikke slette en innsendt kontrollseddel selv, men må kontakte Statens vegvesen på telefon 815 20 900 dersom det er behov for å slette/ugyldiggjøre en kontroll. Du vil få tilsendt et skjema på e-post som må fylles ut.

Det er kun kontrollorganet som har utført kontrollen som kan be om sletting.

Manuell kontrollseddel

I spesielle tilfeller skal det benyttes manuell kontrollseddel (docx). Denne skal kun benyttes i tilfeller hvor kjøretøyet:

  • har vært registrert med kjennemerke på sort bunn og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei
  • har vært registrert på Forsvaret (kjennemerke på gul bunn) og skal registreres til ordinær bruk på offentlig vei
  • har vært avregistrert så lenge at det ikke er registrert elektronisk