Når du har meldt inn kontrollen kan du laste ned kontrollseddelen for å sende eller printe ut til kunde. På Din side kan du også søke på kontrolltype (om kjøretøyet skal ha hovedkontroll eller etterkontroll), og etter innleverte kontrollsedler.Innlogging

Tilgang

Du må ha rettigheter på vegne av bedriften i Altinn for å benytte denne løsningen. Mangler du rettigheter må du ta kontakt med den som er registrert som ansvarlig for virksomheten i Altinn.

Meld feil

Feil skal meldes til Statens vegvesen på telefon 815 20 900.