• Er den du kjøper kjøretøyet av faktisk eier av kjøretøyet? Sjekk tidligere eiers legitimasjon, og at det samsvarer med salgsmelding og vognkort del 2.
  • Er kjøretøyet i samsvar med vognkortet? Sjekk antall sitteplasser, understellsnummer, om kjøretøyet har godkjent tilhengerfeste og liknende. For buss skal det fremkomme i vognkortet om kjøretøyet er godkjent for taklast (takrigg eller krone) eller har godkjent tilhengerfeste. Ta kontakt med en trafikkstasjon hvis du er i tvil.
  • Undersøk kjøretøyet for å avdekke feil og mangler, gjerne i samråd med en fagperson. Et godt tips er å sjekke kjøretøyets bremsesystem og om kjøretøyet har rustskader. Dette er feil som kan dukke opp på kjøretøy som ikke vedlikeholdes og brukes jevnlig, og som kan være kostbart å utbedre.
  • Undersøk om det er utstedt en kontrollseddel (mangellapp) på kjøretøyet om feil og mangler som må utbedres. Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av et godkjent verksted.
  • Sjekk om kjøretøyet har vært inne til EU-kontroll og at det ikke har skyldige avgifter.
  • Er kjøretøyet fri for heftelser? Altså at ingen bank eller annen utlåner har pant i kjøretøyet. På den måten kan du unngå å få gammel gjeld med på kjøpet. Du kan sjekke om det er registrert heftelser på kjøretøyet ved å taste inn registreringsnummer på sidene til Brønnøysundregistrene.
  • Kjøper du et avskiltet kjøretøy? Ta kontakt med en trafikkstasjon for å få vite hva du må gjøre for å få vognkort og kjennemerker.
  • Skal du være sjåfør i russetida? Sjekk at du har lov til å kjøre bussen/bilen deres.

Du kan få vite hvem som eier kjøretøyet, teknisk informasjon om kjøretøyet og opplysninger om siste og neste EU-kontroll via kjøretøyopplysninger.

Salgsmelding og omregistrering

Selger og kjøper av et russekjøretøy må alltid levere salgsmelding (melding om eierskifte) til Statens vegvesen. Du som kjøper må i tillegg omregistrere kjøretøyet før du kan bruke det.

Leie av buss

Hvis dere skal leie en buss med sjåfør, må den som leier ut bussen ha turvognløyve. Et løyve er en godkjenning fra løyvemyndigheten på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Løyvedokumentet skal alltid følge med i bussen og skal kunne vises frem ved en kontroll. Vær oppmerksom på at det fra 01.01.2015 er ny nasjonal løyveenhet.

Kjøper du et avskiltet kjøretøy?

Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for én dag. Disse kjøper du på en trafikkstasjon. Sammen med prøveskiltet får du en kjøreseddel som skal medbringes under kjøringen og fremvises ved kontroll. Mer informasjon og priser på prøveskilt finner du her.