Bruk av aggregat

Før dere begynner å bruke et aggregat, er det viktig å være klar over følgende:

  • De fleste aggregater er ikke laget for å brukes i kjøretøy. På grunn av sikkerhet og brannfare er det derfor ikke lov å bruke slike aggregat når bussen kjører.
  • Aggregat som ikke er beregnet for montering i lukkede rom, må bare brukes når de står utenfor bussen. Hvis rommet er veldig godt ventilert og gasstett inn mot passasjerrommet, kan dere bruke aggregatene når bussen står stille.
  • Vi anbefaler at dere oppbevarer og bruker aggregat utenfor bussen, for eksempel på en egen tilhenger.

Husk at når flere busser er parkert tett sammen, kan eksosen fra både frittstående og fastmonterte aggregat likevel komme inn i egen eller andres busser.

Transport av aggregat og drivstoff

Hvis dere skal transportere eller oppbevare aggregatet, må dere plassere det i et eget rom med god utluftning og som er tett mot passasjerrommet.

Det er lov å transportere inntil 25 liter bensin og 60 liter diesel på godkjente kanner. Kannene skal være lukket under transporten og sikret på en slik måte at de ikke kan bevege seg, velte eller falle. De må fraktes i et eget rom som er adskilt fra passasjerrommet, og heller ikke i motorrom.

Montering av aggregat

Før dere monterer et aggregat er det viktig å være klar over følgende:

Det er bare aggregater som er beregnet på montering i lukkede rom (kjøretøy eller båt) som kan monteres fast i bussen og benyttes når den kjører. Det er svært viktig at dere følger fabrikantens anvisning. Slike aggregat er kostbare så ta gjerne kontakt med en trafikkstasjon før dere går til anskaffelse av et aggregat.

Fastmontert aggregat vil være en del av bussens elektriske anlegg, og den elektriske tilkoblingen må derfor være med i samsvarserklæringen for elektrisk anlegg.

Regelverket for buss krever at:

  • Rom for aggregat skal bygges på samme måte som det vanlige motorrommet i bussen. De tekniske kravene til motorrom skal være tilfredsstilt.
  • Aggregatets drivstoffsystem skal tilfredsstille de samme krav som for bussens drivstoffsystem.
  • Aggregat og eksosrør må plasseres og isoleres slik at strålingsvarmen ikke kan antenne annet materiale eller drivstoff.
  • Eksosen må føres ut av kjøretøyet på en slik måte at den ikke lett trenger inn i passasjerrommet. Eksos i passasjerrommet kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall død.