Dette gjelder både det som finnes originalt i bil eller buss, hvor driftsspenningen normalt er 12 V i bil og 24 V i buss, og anlegg som er lagt opp senere.  

Installasjon og utbedring av feil

Installasjon av alt elektriske anlegg som ikke er det originale i bussen skal utføres av elektroinstallatør registrert i DSBs elvirksomhetsregister. Installatøren skal levere samsvarserklæring og sluttkontrolldokumentasjon etter utført arbeid. Dokumentasjonen skal dere kunne legge frem ved kontroller og levere videre til ny eier når dere selger kjøretøyet. Kravene til installasjonen gjelder både anlegg med 230 V og 400 V driftsspenning.

For å få bilen eller bussen godkjent med russeoblat må dere vise samsvarserklæring.

Det er viktig at feil og skader utbedres når det oppdages og at arbeidet gjøres lovlig. Kravene til de elektriske anleggene er viktig med hensyn på berøringsfare (strømsjokk) og brannfare.

Hovedbryter

For busser registrert 13. februar 2004 eller senere for anlegg med driftsspenning 100 V og mer er det krav om å ha en hovedbryter lett tilgjengelig fra førerplass. På eldre busser er det krav om hovedbryter uansett driftsspenning (det kan være flere hovedbrytere).