Nødutgangsvinduer

  • Nødutgangsvinduer skal være gjennomsiktige slik at hjelpemannskaper har muligheten til å se inn.
  • Krav til minsteareal på vindusflaten til et nødutgangsvindu avhenger av bussens alder. I dette arealet skal det være plass til et rektangel som er 50 cm høyt og 70 cm langt.
  • Kravene gjelder hele glassflaten med lister, innvendig og utvendig. Det vil si at selv om vinduet er større enn minstekravet, kan du ikke male, dekke eller bygge over de delene av vinduet som går utover det påkrevde rektangelet.
  • Nødutgangsvinduenes plassering skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning og sider.

Vindu med nødhammer

Nødutgangsvinduer som skal knuses med nødhammer skal være av herdet glass og ha minst én nødhammer plombert i eget feste. Hele glassflaten skal være fri for maling og folie. Dere kan imidlertid bruke dråpefolie (som ikke danner sammenhengende hinne) og som ikke er til hinder for sikt (inn og ut).

Vindu med rivelist

Noen nødutgangsvinduer er utstyrt med rivelist. Slike vinduer skal være utstyrt med et betjeningshåndtak som brukes til å dra ut rivelisten slik at hele vinduet løsner og kan bli skjøvet ut. Håndtaket må derfor være lett tilgjengelig og ingenting må hindre rivelisten fra å løsne eller vinduet i å bli skjøvet ut.

Folie som ikke er til hinder for sikt, kan påføres nødutgangsvinduer med rivelist. Folien må ikke være til hinder for å fjerne vinduet. Det er ikke lov til å male eller dekke selve rivelisten, dette gjelder både innvending og utvending.

Rømningsluker

  • Krav til antall rømningsluker svhenger av antall sitteplasser, og skal normalt ikke endres ved ombygging.
  • Lukene skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning.
  • Rømningslukene skal på en enkel måte kunne åpnes helt opp uten noen form for hindring.
  • Åpningen skal ha et areal på minst 0,4 m2. I denne flaten skal det kunne være plass til et rektangel på 50x70 cm.

Regelverket om buss finner du i kjøretøyforskriften eller i bussdirektivet. Ta kontakt med oss om du er usikker på de spesielle reglene for buss.