Seter

Når dere setter inn, fjerner eller flytter seter, må dere huske på følgende:

  • Setene skal vende forover eller bakover
  • Setene kan ikke være sidevendte (langsgående). Busser/biler som allerede er godkjent med sidevendte seter kan beholde disse så lenge dere ikke endrer på setene.
  • Sitteplassene skal være godt festet i kjøretøyets karosseri.
  • Vi anbefaler montering og bruk av hodestøtter, spesielt når passasjerer sitter baklengs.

Seter og innfestingspunkter i buss og bil skal tilfredsstille kjøretøyforskriftenes krav til utforming. For at bilen/bussen skal bli godkjent, kan vi kreve dokumentasjon på at sete og seteinnfestning er i henhold til gjeldene krav. Hvis bussen har de originale setene der de var festet da den var ny, vil setene bli godkjent.

På grunn av strengere forskrifter kan det være vanskeligere å få godkjent endring på seter i biler registrert etter oktober 1999 og busser registrert etter oktober 2007.

Kan du ha ståplasser i russebussen?

Det korte svaret er nei. Men det finnes ett unntak: Dersom bussen er helt original og har godkjente ståplasser som merknad i vognkortet, kan vi ikke nekte disse. Er bussen derimot endret innvendig eller utvendig, må den inn til en trafikkstasjon for kontroll og godkjenning. Ståplasser vil da ikke bli godkjent. Siden de fleste russebusser går igjennom en form for endring før de er klare for russetiden, er «nei» svaret på spørsmålet i de fleste tilfeller. Ta kontakt med en trafikkstasjon om du er usikker.

Bilbelter

Når dere endrer eller flytter seter i bil/buss, må dere også montere bilbelter på alle plasser. Hvilke typer bilbelter dere skal bruke, 2- eller 3-punkts, avhenger av flere faktorer. Se kjøretøyforskriften for hva som gjelder deres kjøretøy. Bruk helst kjøretøyets eksisterende innfestingspunkter.

Generelle krav til festing av bilbelter:

  • For festing av bilbelter må dere bruke boltdimensjon 7/16 UNF (11,1mm). Denne dimensjonen er litt uvanlig i butikkene.
  • Hvis dere fester beltet i selve stolen, må den være beregnet for en slik montering. Stolen må da være ekstra godt festet i gulvets rammekonstruksjon (tåle både stol og person i belte).
  • Hvis dere fester beltene i bussens gulv, må innfestingen forankres i gulvets rammekonstruksjon, og ikke bare i gulvet.

For å få hjelp til ombygging av sitteplasser og bilbelter bør dere kontakte godkjent bilverksted eller påbyggerverksted.

På grunn av strengere forskrifter kan det være vanskeligere å få godkjent endringer på bilbelter i bil og buss registrert etter oktober 1999.