Blir dere stoppet i kontroll av Statens vegvesen eller politiet må dere vise frem:

Hvis dere leier russebuss

Leier dere russebuss, må dere ha en gyldig leiekontrakt liggende i bussen. Kontrakten må inneholde informasjon om

  • utleier
  • leietaker
  • registreringsnummer
  • leieperiode
  • signatur fra begge parter