Skal du være sjåfør?

I vognkortet til kjøretøyet finner du hvilken kjøretøyklasse kjøretøyet tilhører. Sammenligner du opplysningene i vognkortet med førerkortet ditt, kan du se om du har lov til å kjøre kjøretøyet.

Som sjåfør har du et stort ansvar. Du:

  • må kjøre hensynsfullt, oppmerksomt og forsiktig
  • må være edru og uthvilt
  • må sørge for at alle bruker bilbelte der dette er montert
  • har ikke lov å frakte flere passasjerer enn det som står i vognkortet
  • har plikt til å stoppe dersom du kommer først til et ulykkessted

Krav til sjåfør

Dersom bussen krever førerkort klasse D1 eller D, og sjåføren kjører mot betaling, eller noen betaler for å være med bussen, må sjåføren ha kjøreseddel og yrkessjåførbevis. En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Yrkessjåførbevis dokumenterer at sjåføren har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre en trygg transport. Sjekk derfor at sjåføren har kjøreseddel og yrkessjåførbevis.

Kjøre- og hviletid og krav til fartsskriver

For sjåfører av tunge kjøretøy, slik som russebusser, gjelder krav om kjøre- og hviletid. Det vil si at sjåføren er pliktig til å ta hvilepauser etter et bestemt antall timer med kjøring. Hvis du kjører persontransport med kjøretøy for mer enn ni personer medregnet deg selv, er du omfattet av regelverket om kjøre- og hviletid.

Kjøre- og hviletidene til sjåføren registreres automatisk i en fartsskriver som er montert i kjøretøyet. Fartsskriveren skal kontrolleres hvert andre år. Vær oppmerksom på at denne kontrollen ikke er inkludert i en EU-kontroll og må utføres av et godkjent fartsskriver-verksted.