Årsprøvekjennemerker kan tildeles foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som stadig bruker slike skilt i sin virksomhet.

Slik søker du

For å få tildelt årsprøvekjennemerker må du sende en søknad til trafikkstasjonen i ditt distrikt. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvorfor dere har behov for slike skilt, og det må legges ved dokumentasjon som bekrefter at dere er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Søknaden vil bli vurdert opp mot vilkårene for å få tildelt årsprøvekjennemerker.

Priser

Årsprøvekjennemerke til:

  • bil (to skilt) koster 140 kroner
  • andre kjøretøy (1 skilt) koster 70 kroner

Når kan du bruke årsprøvekjennemerker?

Årsprøvekjennemerker kan kun brukes på kjøretøy som ikke registrert, og det er førerens ansvar at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes. Årsprøvekjennemerker kan brukes i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Du kan bruke årsprøvekjennemerker ved:

  • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • prøving i forbindelse med reparasjon eller annet
  • demonstrasjon
  • kjøring i forbindelse med registrering

Årsprøvekjennemerkene må ikke brukes til transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til det, og det er påført kjøreseddelen.