Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for én dag. Gyldigheten starter kl. 00.00 og slutter kl. 24.00. Det er i noen tilfeller likevel mulig å kjøpe prøveskilt for flere påfølgende dager. Prøveskiltene kan kjøpes inntil 28 dager i forveien av når de skal brukes. Prøveskiltene kan brukes i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Slik kjøper du prøveskilt

Prøveskilt kjøper du på trafikkstasjonen og de koster 330 kroner per dag. Du kan betale med kort eller kontant, kredittkort aksepteres ikke.

Du som skal kjøpe prøveskiltene må være fylt 16 år. Når du møter på trafikkstasjonen må du ha med deg gyldig legitimasjon og oppgi følgende:

  • fødsels-/organisasjonsnummer
  • registreringsnummer
  • eventuelt understellsnummer (dersom du ikke kan fremskaffe kjennemerke)
  • formål
  • kjørestrekning
  • varighet

Prøveskiltene er av "bruk og kast-typen". De er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige skiltene ellers ville vært montert. Sammen med prøveskiltet får du en kjøreseddel som skal medbringes under kjøring og kunne fremvises ved kontroll.

Når og hvor kan du bruke prøveskilt?

Prøveskilt kan kun brukes på kjøretøy som ikke er registrert, og det er førerens ansvar at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes.

Du kan bruke prøveskilt ved:

  • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • prøving i forbindelse med reparasjon eller annet
  • demonstrasjon (for eksempel prøvekjøring)
  • kjøring i forbindelse med registrering

Prøveskiltene kan ikke brukes til transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til det, og det er påført kjøreseddelen.

Når uregistrert motorvogn slepes og slepingen krever at en person sitter i førersetet, skal den ha påsatt prøveskilt.

Eksempler på tilfeller hvor prøveskilt ikke kan brukes er; rallykjøring, alle former for billøp, øvelseskjøring, russearrangementer, på campingvogn ved ordinære helgeturer samt på kjøretøy som aldri ville kunne bli godkjent og registrert i Norge.

Forsikring

Når du kjører med prøveskilt trenger du ikke ha ansvarsforsikring på bilen. Forsikringen dekkes da av Statens vegvesen.