De nye skiltene vil erstatte det skadde skiltet. Du får ikke nytt registreringsnummer, men beholder samme bokstav- og tallkombinasjon som du hadde.

Husk at du må levere inn de gamle skiltene dine før du får utlevert nye.

Se hvordan du bestiller nye skilt.