• Dersom du sender inn feil kodeord eller utelater dette.
  • Dersom du sender inn registreringsnummer på ugyldig format.
  • Dersom du taster inn for mange siffer i et registreringsnummer.
  • Dersom du taster inn et registreringsnummer som ikke eksisterer.
  • Ved kommunikasjonsfeil, eller at systemet ikke er tilgjengelig.

SMS-tjenesten for kjøretøyopplysninger forutsetter at teleoperatøren ikke har sperret abonnementet for innholdstjenester. Dersom du har slik sperre får du ikke feilmelding og det kommer ikke svar fra SMS-tjenesten. Kontakt teleoperatøren for å undersøke om abonnementet ditt er sperret for innholdstjenester.

I svarmeldingen du mottar fra Statens vegvesen opplyser vi hvorfor du ikke kan få kjøretøysopplysningene i retur.