Har du spørsmål om SMS-tjenesten for kjøretøyopplysninger, ta kontakt med:

Statens vegvesen,
Trafikant- og kjøretøytjenester
Tlf.: 22 07 30 00
E-post: tk-tjenester@vegvesen.no