Du kan gjøre oppslag på alle typer registrerte kjøretøy (for eksempel personbiler, lastebiler, busser, motorsykler og mopeder).

Følgende opplysninger inngår i en standard svarmelding:

  • Registreringsnummer
  • Merke
  • Navn på eier og eventuell medeier av kjøretøy
  • Bostedskommune på eier av kjøretøy
  • Når kjøretøyet sist ble godkjent på EU-kontroll 
  • Frist for når kjøretøyet skal være godkjent på EU-kontroll neste gang
  • Skyldig årsavgift fra 2017 eller tidligere år
  • Omregistreringsavgift for kjøretøyet

Som eier oppgir tjenesten den personen Statens vegvesen har registrert på den siste salgsmeldingen, som eier av bilen. 

Det fremkommer ikke av denne tjenesten om kjøretøyet er registrert eller ikke.

Forbehold

Statens vegvesen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i opplysninger du mottar via SMS-tjenesten. Statens vegvesen kompenserer ikke for kostnader ved bruk av tjenesten, selv om denne skulle vise seg å inneholde mangler eller feil.
 
Dersom du opplever feil eller uregelmessigheter med tjenesten, ta kontakt med Trafikant- og kjøretøytjenester.