Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringssnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282. Du vil etter kort tid motta informasjon om hvem som eier kjøretøyet. Du kan også få informasjon om hvem som eier et kjøretøy med personlig bilskilt. Tast inn REGNR (mellomrom) og det personlige bilskiltet.

Bruk av tjenesten forutsetter at teleoperatøren ikke har sperret abonnementet for innholdstjenester.  Har du en slik sperre får du ikke feilmelding, og det kommer ikke svar fra sms-tjenesten. Kontakt din teleoperatør for å undersøke om abonnementet er sperret for innholdstjenester.

Prisen for tjenesten er 3 kroner per mottatt melding. Teleoperatøren kan i tillegg ta betalt for å sende deg SMS-en. Ta kontakt med din teleoperatør for mer informasjon.

Forbehold

Statens vegvesen tar forbehold om eventuelle feil og mangler i opplysninger du mottar via SMS-tjenesten. Statens vegvesen kompenserer ikke for kostnader ved bruk av tjenesten, selv om denne skulle vise seg å inneholde mangler eller feil.

Dersom du opplever feil eller uregelmessigheter med tjenesten, ta kontakt
med brukerstøtte i Statens vegvesen.