Del 1 (teknisk del) inneholder:

  1. Opplysninger knyttet til eierens og kjøretøyets identitet
  2. Tekniske opplysninger om kjøretøyet

Denne delen skal oppbevares i kjøretøyet.

Del 2 (eierdelen) inneholder:

  • Opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet

Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.

Del 2 skal leveres til en av våre trafikkstasjoner dersom kjøretøyet skifter eier og salgsmelding leveres på papir. Sender du salgsmelding på nett trenger du ikke levere inn vognkort del 2.

Salgsmeldingsdelen av vognkort del 2 ble fjernet 15. januar 2018. Har du en salgsmeldingsdel i ditt vognkort kan den benyttes ved eierskifte, men vi anbefaler deg å benytte salgsmelding på nett.

Ved andre endringer, som for eksempel navnebytte eller endring i tekniske data, skal del 2 leveres inn.

Vognkort utstedt før 1. juni 2004

Består av bare en del, og for slike vognkort er det ikke krav om innlevering før omregistrering.

 Vi gjør oppmerksom på at Lillestrøm trafikkstasjon ikke har tjenester for kjøretøyregistrering og at du derfor ikke får betalt avgift eller ordnet med registrering og vognkort der.