Når eieren ønsker å avregistrere et kjøretøy, gjøres det ved å levere kjennemerkene til en trafikkstasjon.

Vognkortet skal ikke innleveres, dette skal eieren beholde. Det viser at vedkommende står som registret eier av kjøretøyet i statens vegvesens motorvognregister. Del to skal innleveres om kjøretøyet skal selges og registreres på ny eier.