Når et bruktimportert kjøretøy skal førstegangsregistreres i Norge, skal det utenlandske vognkortet leveres inn. Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler, skal begge delene innleveres.

Kravet om innlevering av utenlandsk vognkort gjelder uavhengig av hvilket land et kjøretøy importeres fra, men ved import fra land utenfor EU/EØS er det tilstrekkelig å levere dokumentasjon på at kjøretøyet skal registreres på en eier (for eksempel en kjøpekontrakt), og dokumentasjon på at kjøretøyet ikke er stjålet.