Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. Du må være registrert som kjøretøyets eier for å melde vognkortet tapt.

Når du har meldt vognkortet tapt, kan du laste ned et midlertidig vognkort og skrive det ut. Vi sender deg et nytt vognkort i posten. Det tar som regel fire til sju virkedager.

Du må ha med deg det midlertidige vognkortet når du kjører, fram til du har mottatt ditt nye vognkort. Når nytt vognkort er mottatt må eventuelle deler av gammelt vognkort makuleres.

Meld tap av vognkort på papir

Hvis du ikke vil eller kan melde tapet på nett, kan man gjøre det på papir. Kjøretøyets registrerte eier må fylle ut og signere tapsmelding, og sende den til oss via e-post (kontaktskjema), post eller levere den på nærmeste trafikkstasjon sammen med kopi av legitimasjon. Om andre enn registrert eier har signert på tapsmeldingen må i tillegg fullmakt og kopi av legitimasjon til den som har signert leveres. Hvis det er del 1 av vognkortet som er mistet eller ødelagt må del 2 sendes eller innleveres med en merknad om at del 1 er borte og nytt vognkort ønskes tilsendt. Når nytt vognkort er mottatt må eventuelle deler av gammelt vognkort makuleres.

Vognkort fra før 1. juni 2004

Hvis du har gammel type vognkort fra før 1. juni 2004 trenger du ikke å melde dette tapt, men ta kontakt med en trafikkstasjon for å få tilsendt nytt vognkort. Nytt vognkort kommer i posten 2-5 dager etter at tapet er registrert. Det nye vognkortet har nytt vognkortnummer og det gamle vognkortet er derfor ikke gyldig lenger.

Registreringssperre

Fra det er bestilt nytt vognkort og til vognkortet er mottatt av den nye eieren, vil det ikke være mulig å foreta omregistrering av kjøretøyet i motorvognregisteret. Det skyldes at det nye vognkortet inneholder en ny PIN-kode som må brukes for å få gjennomført neste omregistrering.