Ved registrering må del 2 leveres til en trafikkstasjon for at PIN koden kan legges inn i registreringssystemet og kjøretøyet kan registreres.

Det blir deretter utstedt midlertidig vognkort. Det ordinære vognkortet kommer så i posten etter 2-5 dager.