Del 2 (eierdelen) inneholder:

  1. Opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet
  2. Melding om eierskifte (salgsmelding)

Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.

Del 2 skal leveres til en av våre trafikkstasjoner dersom kjøretøyet skifter eier. Også ved andre endringer, for eksempel navnebytte eller endring i tekniske data, skal Del 2 leveres inn.

Del 1 (teknisk del) inneholder:

  1. Opplysninger knyttet til eierens og kjøretøyets identitet
  2. Tekniske opplysninger om kjøretøyet

Denne delen skal oppbevares i kjøretøyet.

Vognkort utstedt før 1. juni 2004

Består av bare en del, og for slike vognkort er det ikke krav om innlevering før omregistrering.

 Vi gjør oppmerksom på at Lillestrøm trafikkstasjon ikke har tjenester for kjøretøyregistrering og at du derfor ikke får betalt avgift eller ordnet med registrering og vognkort der.

Selvbetjening

Det er nå mulig å melde tap av vognkort på Din Side elektronisk med din egen innlogging