I Autoreg er det kun mulig å førstegangsregistrere kjøretøy, mens Autosys kjøretøy bransjeløsning skal benyttes for å sende salgsmelding (melding om eierskifte), betale avgifter (via Autoreg) og fullføre omregistreringen.

Ved kjøp fra eller salg til kunde starter forhandler prosessen i Autosys kjøretøy bransjeløsning, men selger kan også starte prosessen fra Din side på vegvesen.no. Har forhandler startet prosessen bekrefter kunden salgsmeldingen på nett ved innlogging på Din side. Dersom det er kunden som har startet prosessen fra Din side bekrefter forhandler salgsmeldingen i Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Ved å ta i bruk Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning kan du:

  • registrere kjøretøyet når du selv vil
  • få et eget lager av nye kjennemerker og selv oppbevare kjennemerker til brukte kjøretøy
  • betale avgifter ved omregistrering av kjøretøy i nettbank via Autoreg

Det er mulig å levere salgsmelding på papir direkte til trafikkstasjoner, men vi anbefaler forhandlere å ta i bruk Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Hva må til for å bruke Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning?

For å ta i bruk Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning må:

  • firma være registrert i Brønnøysundregisteret
  • det inngås avtale med Statens vegvesen
  • COC meldes elektronisk til Statens vegvesen, elektronisk samsvarssertifikat (COC) være lagt inn manuelt ved en trafikkstasjon eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon
  • forhandler ha kreditt på engangsavgift ved førstegangsregistrering av avgiftspliktige kjøretøy
  • forhandler ha brukthandelbevilgning for å kjøpe, selge og omregistrere brukte kjøretøy

I tillegg krever omregistrering av kjøretøy at det inngås en løsning for betaling av omregistreringsavgift og eventuelt skyldig årsavgift fra 2017 og tidligere eller vektårsavgift.  

Hvordan få tilgang til Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning?

Ta kontakt med Trafikant- og kjøretøytjenester i Statens vegvesen. Du vil få tilsendt et skjema som må fylles ut og returneres.

Behandlingstiden er inntil tre uker.