For spørsmål knyttet til toll og avgifter må du kontakte tollvesenet. For spørsmål om avgifter må du ta kontakt med Skatteetaten. For spørsmål knyttet til godkjenning og registrering, kontakter du Statens vegvesen.

Kjøretøy som ikke er godkjent i Norge, kan ikke tas i bruk. Importører bør sette seg inn i regelverket på forhånd.