Kjøretøy som importeres av privatpersoner må enten være EF-typegodkjent, eller enkeltgodkjennes i Norge, før de kan registreres. For kommersiell import finnes en ordning for norsk nasjonal typegodkjenning for de fleste kjøretøygrupper som ikke er omfattet av ordningen med EF-typegodkjenning.

Kjøretøy som ikke er godkjent i Norge, kan ikke  tas i bruk. Importører bør sette seg inn i regelverket på forhånd.