Tilhenger til bil i gruppe O1 og O2 (tillatt totalvekt ikke over 750 kg og 3.500 kg) som produseres i et begrenset antall kan typegodkjennes i Norge. Maksimalt antall er 500 eksemplarer per år av hver type. Tekniske og administrative krav er angitt i Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Godkjenningsordningen ligger innenfor det som godkjenningsdirektiv 2007/46/EF artikkel 23 tillater.

Vegdirektoratet er utstedende myndighet for slik typegodkjenning.