Gebyr for nasjonal typegodkjenning:

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg:  kr. 1 770
  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg: kr. 2 640

Framgangsmåte

Søknad om typegodkjenning sammen med dokumentasjon sendes til Vegdirektoratet. Det er kjøretøyets norske importør eller produsent som er søker. Søker må fylle ut Vegvesenets søknadsskjema. Et eksemplar av hver kjøretøytype vises for kontroll etter avtale på Risløkka trafikkstasjon, Østre Aker vei 50, 0581 OSLO.

Utstedt godkjenning

Typegodkjenningen utstedes til søkeren og er kun gyldig for kjøretøy importert av søkeren. Identiske eksemplarer av kjøretøytypen kan da registreres ved en trafikkstasjon uten ytterligere godkjenning og uten kontroll.

Saksbehandlingstid

Alle søknader om nasjonal typegodkjenning, samt søknad om avgiftsklassifisering av EF-typegodkjente kjøretøyer skal rettes til "Firmapost" og sendes enten pr e-post: firmapost@vegvesen.no eller pr post til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, postboks 6706 Etterstad, 0609 Oslo.

Dersom henvendelser gjelder en tidligere innsendt (pågående) sak, må det vises til denne ved neste henvendelse.

  1. Importører må kun søke om konvertering av typegodkjenninger som de reelt har behov for.
  2. Importører må ved søknad om konvertering av varebiler, bekrefte at serien ikke inneholder kjøretøy uten påbygg (kun chassis), eventuelt utpeke disse spesifikt.
  3. Importører må i størst mulig grad drive egen opplæring og selv sørge for å inneha kompetanse om typegodkjenningsordningen.
  4. Importører må ved søknad om typegodkjenning opplyse om når kjøretøyene fysisk er tilgjengelig for fremstilling på Risløkka i Oslo. 
  5. Importører må planlegge sin virksomhet med beregning av inntil fire ukers saksbehandlingstid fra kjøretøyet er fremstilt til kontroll på Risløkka trafikkstasjon i Oslo frem til søknad om avgiftsklassifisering er ferdig.

    Det må forventes at det i perioder kan oppstå lengre saksbehandlingstid. Per i dag opp til åtte uker. 

Henvendelser knyttet til typegodkjenning kan rettes til sentralbordet på tlf. 22 07 30 00. Ved stor pågang tar vi kontakt ved en senere anledning.

Bestilling av time for visning av kjøretøy rettes til Anne Bakjord på e-post Anne.bakjord@vegvesen.no, eventuelt telefon 22 07 44 91.