Typegodkjenning er gyldig inntil det foretas endringer på kjøretøyet eller kjøretøyforskriften endres. Importøren eller produsenten må skriftlig si fra til Vegdirektoratet dersom kjøretøyet endres. Vegdirektoratet avgjør om det kreves ny typegodkjenning.