Typegodkjenning er gyldig inntil det foretas endringer på kjøretøyet eller kjøretøyforskriften endres. Importøren eller produsenten må skriftlig si fra til Statens vegvesen dersom kjøretøyet endres. Statens vegvesen avgjør om det kreves ny typegodkjenning.