Du bør undersøke med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for at det skal bli godkjent i Norge.

Du bør undersøke med myndighetene i landet du henter kjøretøyet om:

  • eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
  • kjøretøyet har gyldige skilt og forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift er en sak mellom kjøper og selger, og vedkommer ikke Statens vegvesen eller Tollvesenet.