Dersom fristen ikke overholdes, kan Tollvesenet ilegge tilleggsavgifter.

 

Du skal betale merverdiavgift og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet. Dette kalles fortolling selv om du ikke betaler toll. Etter fortolling utleverer Tollvesenet registreringskortet (blankett NA-0221).

Du må ta med følgende dokumenter:

  • Transitteringsdokumentet 
  • Faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring)
  • Originalt utenlandsk registreringsdokument, eventuelt Samsvarssertifikat (COC). Ved import av nye biler der Samsvarsdokumentet fremlegges, kan du i de fleste tilfeller betale engangsavgiften samtidig med merverdiavgiften.

Du kan bruke kjøretøy importert fra utlandet i Norge med utenlandske kjennemerker (bilskilt) i inntil 30 dager etter kjøretøyeter fortollet, eller frem til kjøretøyet er enkeltgodkjent av Statens vegvesen. Da må kjøretøyet ha gyldige kjennemerker (bilskilt), vognkort og forsikring.

Dersom du oppfyller vilkårene for å kjøre med utenlandske kjennemerker (bilskilt) etter fortolling, må du la registreringskortet (blankett NA-0221) være i kjøretøyet frem til godkjenning.