• benytt betjent grenseovergang
  • meld deg på rød sone

Dersom ikke Tollvesenet i landet du hentet kjøretøyet fra allerede har utstedt et transitteringsdokument (et tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist), vil Tollvesenet på grensen utstede dette.

Tollstedet der du skal fortolle kjøretøyet i Norge blir oppgitt i transitteringsdokumentet. Gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) kan du benytte fram til dette tollstedet, dersom kjøretøyet er forsikret.