Du som var kontrollør før 1. oktober 2018 og er registrert på overgangsordning, må ha levert politiattest og må ta opplæring for å få personlig godkjenning

Sjekk din status Logg inn

På Din side kan du sjekke om du er registrert på overgangsordning, og for hvilken kjøretøytype (lette og/eller tunge kjøretøy). Her vil du også kunne hente kopi av kontrollørbeviset ditt etter at du har fått godkjenning.

Slik får du personlig godkjenning

Etter 1. april 2022 må du ha personlig godkjenning for å kunne utføre og melde inn kontroller, også når du er registrert på overgangsordning.

For å få personlig godkjenning må du ha levert politiattest før 1. oktober 2021 og du må gjennomføre opplæring hos en godkjent kursarrangør.

Opplæring

Er du registrert på overgangsordning kan du gjennomføre en kortere og tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring består av to separate opplæringsløp, et for lette og et for tunge kjøretøy. Merk at du kun kan gjennomføre tilpasset opplæring for den kjøretøytypen du er registrert på overgangsordning for. Tilbudet med tilpasset opplæring varer til 1. oktober 2022. 

Avkortet opplæring består av et kurs på 23 timer for lette kjøretøy og et kurs på 23 timer for tunge kjøretøy. Opplæringen vil være fordelt på 9 timer teori og 14 timer praktisk opplæring. Er du registrert på overgangsordning for både lette og tunge kjøretøy må du gjennomføre begge kursene for å oppnå begge godkjenningene.

Tekniske ledere og stedfortreder

Fra 1. oktober 2018 ble det også krav om personlig godkjenning for tekniske ledere og stedfortredere. Les mer om hvordan du kan få godkjenning som teknisk leder.

Datoer og overgangsperiode

Du som ble registrert på overgangsordning før 1. oktober 2018, hadde frist for å levere politiattest innen 1. oktober 2021 og kan gjennomføre tilpasset opplæring innen 1. oktober 2022. Dersom du ikke rekker fristen må du gjennomføre fullstendig opplæring for å få personlig godkjenning som kontrollør. Uten personlig godkjenning mister du retten til å være kontrollør.  

For kontrollører og tekniske ledere