Utsetter fristen for tilpasset opplæring 

Ny frist for å gjennomføre tilpasset opplæring for å bli godkjent kontrollør eller teknisk leder blir 1. oktober 2022. Fristen gjelder kun de som er registrert på overgangsordningen.

Du som var kontrollør før 1. oktober 2018 og er registrert på overgangsordning, må ta opplæring og levere politiattest for å få personlig godkjenning.

Sjekk status for Logg inn

På Din side kan du sjekke om du er registrert på overgangsordning, og for hvilken kjøretøytype (lette og/eller tunge kjøretøy). Her vil du også kunne hente kopi av kontrollørbeviset ditt etter at du har fått godkjenning.

Slik får du personlig godkjenning

Innen 1. april 2022 må du ha personlig godkjenning som kontrollør for den kjøretøyklassen du kontrollerer (lette og/eller tunge kjøretøy). Frem til denne fristen vil du kunne utføre og melde inn kontroller for den godkjenningen du er registrert på overgangsordning for, uten å ha oppnådd personlig godkjenning.

For å oppnå personlig godkjenning må du gjennomføre opplæring hos en godkjent kursarrangør og levere politiattest.

Politiattest (vandel)

Du må innen 1. oktober 2021 levere en politiattest for å dokumentere at du er skikket som kontrollør, for å kunne få personlig godkjenning. Attesten bestiller du hos politiet. Ved bestilling må du oppgi følgende formål: «Kontrollør for periodisk kontroll av kjøretøy». Attesten sendes inn via Din side, eller per post til Statens vegvesens.

Opplæring

Du som er registrert på overgangsordning kan gjennomføre en kortere og tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring består av to separate opplæringsløp, et for lette og et for tunge kjøretøy. Merk at du kun kan gjennomføre tilpasset opplæring for den kjøretøytypen du er registrert på overgangsordning for. Du kan gjennomføre tilpasset opplæringen frem til 1. oktober 2022. 

Avkortet opplæring består av et kurs på 23 timer for lette kjøretøy og et kurs på 23 timer for tunge kjøretøy. Opplæringen vil være fordelt på 9 timer teori og 14 timer praktisk opplæring. Er du registrert på overgangsordning for både lette og tunge kjøretøy må du gjennomføre begge kursene for å oppnå begge godkjenningene. Sjekk hvilke kursarrangører som tilbyr opplæring.

Tekniske ledere og stedfortreder

Fra 1. oktober 2018 ble det også krav om personlig godkjenning for tekniske ledere og stedfortredere. Les mer om hvordan du kan få godkjenning som teknisk leder.

Datoer og overgangsperiode

Du som ble registrert på overgangsordning før 1. oktober 2018 og kan gjennomføre tilpasset opplæring, har frist for å levere politiattest innen 1. oktober 2021 og gjennomføre opplæring innen 1. oktober 2022. Dersom du ikke rekker fristen må du gjennomføre fullstendig opplæring for å få personlig godkjenning som kontrollør. Uten personlig godkjenning mister du retten til å være kontrollør.  

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å få gjennomført opplæringen.

For kontrollører og tekniske ledere