I perioden 24. september kl. 16 til 27. september kl. 07 oppdaterer vi systemene bak kjøretøytjenestene, og flere tjenester vil derfor være utilgjengelige.

Fra kl 16.00 fredag 24. september til kl. 07.00 mandag kan du ikke

  • Gjennomføre eierskifte
  • betale omregistreringsavgift
  • avregistrere kjøretøy
  • bestille time til kjøretøykontroll
  • kjøpe prøveskilt
  • gjennomføre EU-kontroll
  • bestille vognkort
  • bestille skilt

Husk å godkjenne salgsmeldinger

Hvis du selger eller kjøper et kjøretøy, må du godkjenne eller avvise salgsmeldingen/eierskifte innen 10 dager. Siden kjøretøytjenestene blir utilgjengelige under nedetiden, må både selger og kjøper godkjenne salgsmeldinger som har frist i løpet av nedetiden, før kl. 16.00 fredag 24. september. Hvis ikke må du som selger et kjøretøy, sende en ny salgsmelding/eierskifte, når systemene er oppe igjen.

Derfor er det nedetid

Årsaken til nedetiden er en oppdatering av våre kjøretøytjenester og at det kommer flere muligheter samtidig som vi endrer datamodellen for kjøretøydata. Vi beklager ulempene dette medfører for deg, men ved å oppgradere systemene kan du utføre flere tjenester på en enklere og raskere måte.