Forseglingen kan ikke gjøres når reparasjon utføres av andre verksted (ikke fartsskriververksted) på komponenter som påvirker fartsskriveren. Det er derfor gjennom en forordning fra EU (forordning 2017/548) besluttet at hvis et verksted utfører arbeid på komponenter som påvirker fartsskriveren, og dette ikke forsegles straks, skal verkstedet fylle ut et skjema som dokumenterer arbeidet som er utført.

Originalt skjema med stempel og signatur skal oppbevares i kjøretøyet. Verkstedet skal oppbevare stemplet kopi. Ny forsegling av godkjent verksted skal gjøres uten unødig opphold og innen sju dager etter at forseglingen ble brutt/fjernet.

Vegdirektoratet anmoder om at skjemaet tas i bruk.