Fartsskriverkort for verksteder og kontrollører må bestilles på en trafikkstasjon.

Hva er et kontrollkort?

For å utføre kontroll av kjøre- og hviletid med digital fartsskriver, må kontrolløren ha kontrollkort. For å få kontrollkort må kontrolløren gjennomgå nødvendig opplæring og deretter søke om kontrollkort på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Hva er et verkstedkort?

For å utføre arbeid på en digital fartsskriver, må mekanikeren ha et personlig verkstedkort. Verkstedkortet og personlig PIN-kode sendes separat til verkstedet. PIN-koden sendes rekommandert til verkstedet kortet er utstedt til, men med mekanikers navn på konvolutten. Det er mekanikeren selv som må hente PIN-koden innen fristen. Hvis man ikke får hentet den tidsnok, må man bestille nytt kort.

Søknad på trafikkstasjon

Du må bestille time på en trafikkstasjon for å søke om kontrollkort eller verkstedkort.

Det er den som skal stå som eier/bruker av kortet som må søke.  Saksbehandleren kontrollerer om du oppfyller vilkårene som kreves for å få ønsket fartsskriverkort. Kortet koster 300 kroner og må betales av søkeren. 

Nytt kort og PIN-kode i posten

Du vil motta kontroll- eller verkstedkortet i posten i løpet av tre til åtte virkedager, avhengig av leveringssted. PIN-koden til verkstedkortet sendes rekommandert til verkstedet kortet er utstedt til, men med mekanikers navn på konvolutten.