Fartsskriveren og bevegelsessensoren kommuniserer med hverandre. De har mekanismer for å oppdage om forbindelsene brytes, eller blir forsøkt endret. Skriverenheten og bevegelsessensoren er satt sammen i par, signalene mellom dem blir kryptert. Forsøk på å tukle med kabler, eller montere annet utstyr mellom dem, blir registrert og lagret i skriverenheten.

Hensikten med digital fartsskriver

Hensikten med digital fartsskriver er sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Da får sjåføren bedre arbeidsmiljø, vi øker trafikksikkerheten og skaper like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Bruk av digital fartsskriver

Fartsskriveren registrerer kjøretøyets aktiviteter, sammen med et fartsskriverkort. Fartsskriverkort brukes for registrering av sjåførens aktiviteter, arbeid som utføres på fartsskriveren og for å kontrollere eller laste ned aktiviteter fra fartsskriveren. Fartsskriverkortet er personlig, det lagrer og overfører data fra fartsskriveren.

Følgende data lagres i den digitale fartsskriveren

Skriverenheten er hjernen i systemet. Den lagrer alle data om blant annet kjøring, hvil, annet arbeid, utførte kontroller og verkstedsarbeid i omtrent 12 måneder. Den lagrer også informasjon om brudd på regelverk, forsøk på å manipulere med fartskriveren, fartsoverskridelser, kalibrering og når data har blitt lastet ned.

Skriverenheten har et display med betjeningsknapper, to plasser for fartsskriverkort og en liten skriver for utskrift av kjøre- og hviletidsdata fra enten skriverenheten eller sjåførkortet.

Skriverenhetens interne klokke bruker Coordinated Universal Time (UTC) eller Greenwich Mean Time (GMT). Data registreres i UTC-tid. Displayet viser lokal tid.