Slik søker du

Møt opp på en trafikkstasjon med gyldig legitimasjon og ferdig utfylt søknadsskjema. Det er den som skal stå som eier/bruker av kortet som må møte. Unntaket er for bedriftskort, der andre kan levere søknaden sammen med underskrift fra daglig leder og med firmaattest.

På trafikkstasjonen vil saksbehandleren kontrollere om du oppfyller vilkårene som kreves for å få ønsket fartsskriverkort. Kortet koster 770 kroner og må betales av søkeren. Du kan betale med bankkort (debetkort) eller kontanter, kredittkort aksepteres ikke. I tillegg koster nytt bilde 80 kroner, dersom det er nødvendig.

Nytt kort og PIN-kode i posten

Du vil motta kontroll-, bedrifts- eller verkstedkortet i posten i løpet av tre til åtte virkedager, avhengig av leveringssted. PIN-koden til verkstedkortet sendes rekommandert til verkstedet kortet er utstedt til, men med mekanikers navn på konvolutten.