Det er innført et unntak fra dette for internasjonal persontransport, der ukehvilen kan tas først det 12. døgnet.

  • Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til 24 timer.
  • En redusert ukehvile er en periode på minst 24 timer sammenhengende men mindre enn 45 timer.
  • Denne reduserte ukehvilen må kompenseres.
  • Benytter du deg av redusert ukehvil må du ta denne samlet i forbindelse med en hvil på minst 9 timer.
  • Den må også tas innen utløpet av den tredje uken som følger etter den uken reduksjonen fant sted

Redusert ukehvil kan tas i kjøretøyet dersom det står i ro og er utstyrt med tilfredsstillende sovemuligheter. Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet.

Begrunnelsen for å ha et system med redusert ukehvil og kompensasjon, er for å sikre at regelverket er fleksibelt for sjåførene.