Arbeidsmiljøloven

Det juridiske landskapet kan virke litt komplisert. Ny arbeidsmiljølov ble vedtatt av Stortinget den 17. juni 2005, og den 1. juli (dvs. samtidig som forskriften) trådte en bestemmelse i kraft som unntar arbeidstakerne som omfattes av denne forskriften fra kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det bare er kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder, slik at alle de andre reglene i arbeidsmiljøloven må overholdes i tillegg til reglene i denne forskriften.

Kjøre- og hviletidsreglene

Kjøre- og hviletidsreglene gjelder ved siden av de nye arbeidstidsreglene som før. Denne forskriften medfører ingen endringer i kjøre- og hviletidsreglene. § 4 i forskriften inneholder en bestemmelse som gir kjøre- og hviletidsreglene forrang så lenge det ikke går ut over vernet av arbeidstakeren. Det er tatt inn regler som gjør overgangen mellom de to typer regler smidigere. Dette gjelder muligheten til å redusere lengden på døgnhvil og ukehvil.