Å kjøre med analog fartsskriver betyr at sjåføren registrerer kjøretid gjennom diagramskiver. En diagramskive tilsvarer en daglig kjøreperiode og diagramskiven skal ikke skiftes ut før den daglige arbeidsperioden er avsluttet. Diagramskiven følger sjåføren, ikke kjøretøyet.

Sjåføren skal skrive følgende på diagramskiven:

  • Etternavn og fornavn skal påføres før den settes inn i fartskriveren
  • Tid og sted skal påføres både når den settes inn i og når den tas ut av fartskriveren
  • Registreringsnummeret for alle kjøretøy som diagramskiven har blitt brukt i
  • Kilometerstand ved starten på den første turen og ved slutten av den siste turen for diagramskiven
  • Tidspunkter for eventuelle kjøretøybytter
  • Hvis føreren ikke befinner seg ved kjøretøyet, skal annet arbeid, tilgjengelighetstid, pauser og hvileperioder føres på diagramskiven.

Hvis du kjører en bil med analog fartskriver, må du kunne vise fram følgende til en kontrollør:

  • Diagramskivene du har brukt for inneværende uke og de foregående 28 dagene
  • Sjåførkortet ditt hvis du har et
  • Alle utskrifter du har måttet ha tatt fra en digital fartsskriver hvis du også har kjørt kjøretøy med digital fartsskriver