Følgende tidsperioder må registreres i fartsskriveren separat og tydelig:

 • Kjøretid

 • Annet arbeid

 • Tilgjengelighetstid

 • Avbrudd i arbeidet, pauser eller hvile

I tillegg må du registrere hvilket land du starter og avslutter arbeidstiden din i, og legge inn opplysninger om annet arbeid du har utført før du starter kjøringen.

Kjøretid

 • Annet arbeid
 • Tilgjengelighetstid
 • Avbrudd i arbeidet, pauser eller hvile
 • I tillegg må du registrere hvilket land du starter og avslutter kjøringen din i, og legge inn opplysninger om annet arbeid du har utført før du starter kjøringen
 • Ved tosjåførsdrift må alltid sjåførkortet til den kjørende sjåføren stå i kortspalte nummer en i fartsskriveren, hvis ikke vil den registrere feil type aktivitet. Da vil du få problemer med å dokumentere at du har fulgt reglene

  Viktig å registrere riktig

 • Arbeidsgiveren din får vite hvor lenge du har jobbet, slik at det er mulig å overholde arbeidstidsregler og forpliktelser. Tilgjengelighetstid er ikke å anse som arbeidstid eller hvile.
 • Du skal selv kunne dokumentere overfor en kontrollør at du har fulgt reglene. I mange fartsskrivere vil bryteren automatisk registrere annet arbeid når du stanser. Du må selv stille den inn på hvile hvis du avslutter arbeidet der og da.
 • Hvor lenge du har arbeidet en dag er bestemmende for når du må avholde døgnhvilen din. Døgnhvilen skal være gjennomført innenfor den siste 24-timersperioden fra du startet opp med arbeid (enten det består av kjøring eller annet arbeid).