For å bestille kompetansebevis for gods- og persontransport må du logge inn på Din side på vegvesen.no. 

Ved utstedelse av kompetansebevis, må du betale et gebyr. Du betaler på nett med Visakort, Mastercard eller BankAxess.

Om kompetansebevis

Kompetansebeviset er et personlig dokument som dokumenterer at du har godkjent faglig kompetanse eller har bestått eksamener som kreves for gods-/persontransport etter europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1 071/2009.

Kompetansebeviset gir deg rett til å være transportleder innenfor EØS og til å administrere løyver for internasjonal transport. Kompetansebeviset skal også benyttes som dokumentasjon på faglig kompetanse overfor løyvemyndigheten i andre land innenfor EU/EØS.

Ikke gjennomført eksamen?

Har du ikke har gjennomført løyveeksamen for gods- og persontransport, kan du få godkjenning som transportleder hvis du oppfyller kravene til dokumentasjon.