Førere av kjøretøy med maksimal tillatt vekt over 3,5 tonn må utstyre sitt kjøretøy med DarsGo-enheten før de kommer inn på motorveien.

Nærmere informasjon, inkludert instruksjoner for bruk av systemet, er tilgjengelig på DarsGos nettsider.