I perioden fra ca. 15 juni til 1. september 2017 må du, blant annet på grunn av ferieavvikling, beregne noe lenger saksbehandlingstid – 4 til 5 uker.