For hoveddokument er gebyret økt fra kr 3 500 til 3 600.

For attestert kopi er gebyret økt fra kr 1 030 til 1 060.

Endringene gjelder fra 1. januar 2017.