I undermenyen til venstre finn du meir informasjon som omhandlar fellesskapsløyver.

 

Vi gjer oppmerksam på at vi IKKJE ønskjer å få tilsendt politiattest via e-post. Dette på grunn av at e-post ikkje er ei sikker kjelde. Uvedkommande kan eventuelt fange opp sensitive opplysninger som kan stå der. Det er eit krav om at løyvemyndigheita skal ha original politiattest. Sakshandsaming vert ikkje starta før denne er mottatt. Derfor MÅ denne sendast pr. post.