Det gjer du ved å sende inn skjema for melding om tap av løyvedokument. 

Ønskjer transportør at tapt løyvedokument skal erstattast informerer ein om dette på skjemaet. Statens vegvesen vil då utferde nye løyvedokument som erstattar det/de tapte løyvedokument.

Ein må gjera dette fordi det etter yrkestransportforskriften § 13 om kontrolldokument står «Motorvognen skal under løyvepliktig transport være utstyrt med de løyvedokument i original som skal fremvises ved kontroll, jf. yrkestransportlova § 38».

Kostnaden for å få utferda nye løyvedokument er kr. 3 920 for hovuddokument og kr. 1 160 per løyve (attestert kopi). 

Skjema for namneendring finn du under menyvalet skjemaer.

Skjema for melding om tap av løyvedokument kan sendes via vårt kontaktskjema eller per post til Statens vegvesen. Merk henvendelsen med gods-/turvognløyve.