Det gjer du ved å sende inn skjema for melding om tap av løyvedokument. 

Ønskjer transportør at tapt løyvedokument skal erstattast informerer ein om dette på skjemaet. Nasjonal transportløyve i Statens vegvesen vil då utferde nye løyvedokument som erstattar det/de tapte løyvedokument.

Ein må gjera dette fordi det etter yrkestransportforskriften § 13 om kontrolldokument står «Motorvognen skal under løyvepliktig transport være utstyrt med de løyvedokument i original som skal fremvises ved kontroll, jf. yrkestransportlova § 38».

Kostnaden for å få utferda nye løyvedokument er kr. 3 800 for hovuddokument og kr. 1 120 per løyve (attestert kopi). 

Skjema for namneendring finn du under menyvalet skjemaer.

Skjema for melding om tap av løyvedokument kan sendast per post:

Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal transportløyve
Postboks 43
6861 Leikanger

eller via e-post til: firmapost-vest@vegvesen.no