Her kan du bestille kontrollhefte hos Statens vegvesen. Kontrollheftet er gratis og består av et hefte med 25 kjøreskjemaer, som fylles ut enkeltvis for hver transport.

Ved turvognkjøring i EØS-området (ikke i de nordiske landene) kreves et eget kontrolldokument/kjøreskjema i tillegg til fellesskapsløyve/lisens.

Utenfor EØS

For en del land utenfor EØS benyttes et såkalt ASOR-dokument (CEMT kontrolldokument). Dette gjelder Russland, Hvite-Russland, Ukraina, Bosnia og Makedonia. NHO Transport anbefaler i tillegg å benytte ASOR-dokumentet ved kjøring i Kazakstan, andre land i Øst-Europa, Vestre deler av Asia samt Nord-Afrika. Dette bestilles fortsatt hos NHO Transport.