Ny ordning for gjennomføring av løyveeksamen

Den 3. november 2017 vedtok Samferdselsdepartementet endringer i yrkestransportforskriften som gir Statens vegvesen, som eneste instans, adgang til å arrangere eksamen knyttet til de faglige kvalifikasjonene for å få løyve. Dette gjelder eksamen for faglige krav for løyve til godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og løyve for transport for funksjonshemmede.

Den nye eksamensordningen trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer om dette på Samferdselsdepartementets nettsider

Overgangsordning

I sammenheng med innføring av ny eksamensordning har Samferdselsdepartementet utarbeidet en overgangsordning for de som har godkjent utdanning etter gamle rundskriv, samt kandidater som har påbegynt utdanning – se rundskriv N-5/2017 (PDF).  

Informasjon om eksamen

Mer informasjon om eksamen og gjennomføring av denne.

Kompetansebevis

Etter at du har bestått begge deler av løyveeksamenen må du bestille utstedelse av kompetansebevis i skranken på trafikkstasjonen. Gebyr for å få utstedt kompetansebevis er på kr. 290 og må betales i skranken på trafikkstasjonen.

Alle som skal være transportleder og administrere fellesskapsløyve for gods- eller persontransport må være innehaver av et kompetansebevis. Du må oppsøke en trafikkstasjon for å bestille utstedelse av kompetansebevis og betale for dette der. Gebyr for utstedelse av kompetansebevis er på kr. 290. Nasjonal transportløyve kontakter deg dersom det skulle være behov for mer dokumentasjon.

Dersom du i dag administrerer nasjonale løyver aktivt men ønsker å få utstedt et kompetansebevis, må du dra til en trafikkstasjon for å bestille utstedelse av kompetansebevis og betale for dette der. Gebyr for utstedelse av kompetansebevis er på kr. 290. Nasjonal transportløyve kontakter deg dersom det skulle være behov for mer dokumentasjon.

Kompetansebeviset er et personlig dokument som dokumenterer at vedkommende har godkjent faglig kompetanse eller har bestått de eksamener som kreves for veitransport/persontransport etter europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1071/2009.

Kompetansebeviset gir deg rett til å være transportleder innafor EØS og til å administrere løyver for internasjonal transport. Kompetansebeviset skal også benyttes som dokumentasjon på faglig kompetanse overfor løyvemyndigheten i andre land innafor EU/EØS.